Utrechts Nieuwblad  |  8 April 2005

Scène uit Kamu/Jij van de Amersfoortse choreograaf Gerard Mosterd

AMERSFOORT,  Met het kleiner worden van een preïslamitische tekst op de achterwand eindigt de nieuwe voorstelling Kamu/Jij van Gerard Mosterd. De Amersfoortse choreograf maakt al enige jaren Indisch geïnspireerde moderne dansvoorstellingen, maar deze keer stelt hij ook de invloed van de islam op de Indonesische gemeenschap aan de kaak. De preïslamitische, erotische teksten zijn uit het oud-Javaans vertaald en verwijzen naar het verleden, toen seksualiteit en erotiek als mooi en natuurlijk werden gezien. Mosterd liet zich inspireren door De Stille Kracht can Couperus, de klassieker waarin de verborgen erotiek tijdens de Nederlands koloniale tijd wordt beschreven.

De vijf dansers staan dicht bij elkaar op het voortoneel en bewegen met staccato armen hoofdgebaren die doen denken aan wajangpoppen en Balinese dansers. Dit is echter niet ‘slechts’ een verwijzing naar het Aziatische theater, maar toont ook de greep waarin mensen kunnen zitten. Deze scène, die meerdere keren terugkeert, is een van de sterkste van Kamu/jij. De dansers bewegen trefzeker met een buitengewoon krachtige mimiek. Vooral het moment waarop zij overdreven lanchende gezichten trekken naar het publiek, zoals de Aziatische beleefdheidsnorm voorschrijft, werkt aanstekelijk.

KUNSTGREEP

De erotische geladenhed is zeker in de dans aanwezig, maar komt niet in alle duetten even goed uit de verf. De muziekcompositie van Paul Goodman intrigeert, op de harde elektronische muziek in de laatste scène na. Hoewel de dansers dan fantastisch dansen lijkt dit slot een kunstgreep van de maker om hen uit de onderdrukking te laten breken. Het wringt met de subtiliteit van de voorgaande scènes. De projectie vervolgens van de Batikpatronen, afgewisseld me de preïslamitische teksten, geven een prachtig weerschijnsel op de dansers die op de grond liggen. Zo eindigt Kamu/Jij gelukkig toch nog met de verfijning die deze dansvoorstelling interessant maakt.

Tamara Keasberry

[English Translated]
Bijgewoond: Kamu/jij van Gerard Mosterd, eergisteren in Theater De Lieve Vrouw Amersfoort.

Kamu/Jij By Gerard Mosterd Is Accurate And Full Of Subtleties

AMERSFOORT,  The new performance Kamu/Jij by Gerard Mosterd finishes with the getting smaller of a preislamic text on the back drop.The Amersfoort based choreographer creates since several years Dutch-Indonesian inspired modern dance performances, but this time he also focuses on the influence of Islam on the Indonesian society. The preislamic, erotic texts are translated from the old-Javanese and refer to a past in which sexuality and eroticism were regarded as beautiful and natural. Mosterd kept himself inspired by The Hidden Force from Couperus, the classic novel in which hidden eroticism during the Dutch colonial time is depicted.

The five dancers are standing close to eachother at the front of stage and move with staccato arm- and head movements which reminds us of wayang dolls and Balinese dancers. This is not “just” a reference to Asian theater, but also shows us the pattern in which people can get stuck. This scene, which returns several times, is one of the strongest of Kamu/Jij. The dancers move accurate with an unusually powerful mime. The moment in which they pull exagerrated laughing faces to the audience as the Asian politeness protocol prescribes, works particularly infectious.

TRICK

The erotic intensity is certainly ubiquitous in the dance, but doesn’t show in all the duets. The music composition by Paul Goodman is intriguing, beside the loud electronic music in the last scene. Although the dancers dance fantastically the end section seems a trick of the maker to make them break out of their suppression. It conflicts somehow with the subtlety of the previous scenes. The afterward projection of Batik patterns, in alternation with preislamic texts, creates a splendid reflection on the dancers who lie down on the floor. Fortunately Kamu/Jij finishes with the refinement which makes this dance performance so interesting.

Tamara Keasberry

Attended: Kamu/Jij by Gerard Mosterd, the day before yesterday in Theater De Lieve Vrouw Amersfoort.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.